• گروه طلایی شــمیم دانــش

  با مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • اخذ پذیرش رشته های

  پزشکـــی                 

 • اخذ پذیرش در                          

  مقاطع مختلف با بورسیه تحصیلی

 • ثبت نام آنلاین           

  و                                    

  ارزیابی رایگان